Zgłoszenia
Bez tytułu.png
2.png

Zapraszamy do wzięcia udziału w Przeglądzie

Intercarpathia Top Horses 

Poland Championship

2021

 

06-07 marca 2021

Impreza odbedzie się w:

 

Klub Jeździecki Salio Besiekierz Rudny

95-001 Biała, Biesiekierz Rudny 50

Ośrodek dysponuje:

2 Kryte ujeżdżalnie.

Boksy dla koni dostępne na miejscu.

Trybuna dla widzów.

Noclegi.

Restauracja.

UWAGA!!!

Dla wszystkich koni, które więły udział w imprezie Subcarpathia oraz Intercarpathia prowadzony będzie ranking. Zwycięzycy rankingu (konie, które uzyskały najwyższą notę/3 najwyższe noty) zdobędą tytuł Champion of Poland w kategorii konie skokowe/konie ujeżdżeniowe!!!

 

PULA NAGRÓD   PONAD 25 000 ZŁ

Zapraszamy konie w następujących kategoriach:

 1. konie z rocznika 2017  (klacze, ogiery, wałachy) o rodowodach skokowych wszystkich ras szlachetnych;

 2. konie z rocznika 2018 (klacze,ogiery,wałachy) o rodowodach skokowych wszystkich ras szlachetnych;

 3. konie z rocznika 2017 i 2018 (klacze, ogiery, wałachy) o rodowodach ujeżdżeniowych wszystkich ras szlachetnych.

Zgłoszenia przyjmuje Ula Pekaniec tel. +48 512 318 949 

 

Prosimy o nadesłanie kompletu dokumentów do 01.03.2021

na adres

 -e-mail:  subcarpathiahorses@gmail.com

 

lub za pomocą formularza zgłoszeniowego na :  www.intercarpathia.com

Dokumenty powinny zawierać nastepujące informacje:

 

 1. Imie konia

 2. Datę urodzenia

 3. Płeć

 4. Właściciel

 5. Hodowca

 6. Rasa

 7. Rodowód  powinien zawierać 3 pokolenia

(The aplication should be accompanied by 3 generation pedigree)

 

Konie klasyfikowane będę jako skokowe lub ujeżdżeniowe na wskazanie hodowcy, biorąc  pod uwagę rodowód.

Konie zostaną ocenione w skali od 1-10 w ręku:

-w pozycji na stój,

-następnie w ruchu luzem oraz w skoku luzem (konie skokowe).

Pod uwagę komisja weźmie:

 

-konfirmację (budowę), ruch w stepie, kłusie, galopie - dla koni ujeżdżeniowych

-konfirmację (budowę), ruch w stępie, w kłusie i w galopie oraz skok - dla koni skokowych.

Dla koni skokowych w skład oceny komisja weźmie głównie budowę, galop oraz skok, gdyż są to cechy najistotniejsze dla koni skokowych.

Do oceny zliczona zostanie średnia z ocen. Ocena wydawana w skali 0-10 pkt.

 

Prezenter pokazuje konia w ringu w pozycji „na stój’ oraz w stępie. 

Następnie koń pokazuje się w ruchu luzem oraz skoku luzem (konie skokowe).

Korytarz do skoków zostanie zbudowany z dwóch niskich stacjonat i oksera. Odległość między stacjonatami oraz stacjonatą i okserem na jedną foule skoku konia.

Wysokość przeszkód do 125 cm dla koni starszych.  

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości, odległości i dostosowania aranżacji korytarza do wymagań komisji i możliwości kon

Przybliżony rozmiar ringu 17 m. na 35 m.

Podczas przeglądu będą obowiązywały stroje w kolorze czarnym dla prezenterów.

 

Istnieje możliwość skorzystania z usług prezenterów na miejscu.

 

Prosimy właścicieli koni o przedstawienie ważnych szczepień w dniu pokazu.

Istnieje możliwość wykupienia indywidualnego filmu swojego konia!

Orientacyjne godziny rozpoczęcia 06.03:/ godziny zależą od ilości zgłoszeń/prosimy o śledzenie zmian/

9:00 Konie ujeżdżeniowe

10:30 Konie skokowe 3 -latki

13:00 Konie skokowe 4- latki*

*godziny mogą ulec zmianie

 

Udział w Intercarpathia Top Horses:

 

-350 zł.

 

Boksy dla konia:

-100 zł. 

Opłaty będą przyjmowane na miejscu.

 

Noclegi:

 

Klub Jeździecki Salio +48 727 537 537

Kontakt:

e-mail: subcarpathiahorses@gmail.com

 

Urszula Pekaniec

Tel. +48  512 318 949

Józef Pekaniec

Tel. +48 695950920

 

 

 

REGULAMIN

PRZEGLĄDU KONI SPORTOWYCH

INTERCARPATIA POLAND CHAMPIONSHIP

 

 

 

 

      Organizator:

      Stadnina Koni Kalników sp. z o.o.

 1. Promocja imprezy odbywa się za pośrednictwem marek organizatora m.in. „Stadniny Koni Kalników” oraz  „Pekaniec Sport Horses”

 2. Data i miejsce: 6-7 marca 2021 r., SALIO EQUISPORT RESORT , Besiekierz Rudny 50, 95-001 Biała, woj. Łódzkie

 3. Rozpoczęcie imprezy przewidziane jest na  godzinę 9:00 dnia 6 marca 2021 r., po zamknięciu listy zgłoszeń, udostępniony będzie szczegółowy program imprezy.

 4. W zależności od ilości zgłoszeń konie skokowe z rocznika 2017 mogą być pokazywane w dniu 07 marca 2021  r.

 5. W przeglądzie mogą wziąć udział konie ras szlachetnych z roczników 2017 i 2018 bez względu na księgę do której zostały zapisane,

 6. Konie muszą posiadać paszport ,

 7. Zaleca się aby konie były przygotowane do prezentacji w następujący sposób:

 1. prezenter pokazuje konia  w ogłowiu,

 2. wodze do prezentacji  powinny być zaopatrzone w karabińczyki umożliwiające sprawne i szybkie odpięcie wodzy, wodze tego rodzaju na życzenie mogą być udostępnione na czas prezentacji przez organizatora,

 3. z lewej strony ogłowia należy umieścić numer udostępniony przez organizatora,

 4. ochraniacze mogą być założone jedynie na przednie nogi konia,

 5. w miarę możliwości konie powinny być uczesane w koreczki

 1. Zastrzegamy prawo odmowy dopuszczenia do oceny koni kontuzjowanych,
  (w szczególności kulawych oraz posiadających zranienia), a także koni nie posiadających numeru udostępnionego przez organizatora,

 2. Ocena konia może być przerwana gdy koń nie współpracuje  z prezenterami oraz sprawia zagrożenie dla obsługi lub samego siebie,

 3. Ocena koni będzie dokonywana  w następujący grupach:

 1. Rocznik 2017:

  1. w kategorii ujeżdżenie

  2. w kategorii skoki 

 2. Rocznik 2018:

  1. w kategorii ujeżdżenie

  2. w kategorii skoki 

 

 1. Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej kategorii koni.

 2. Od oceny komisji nie przysługuje odwołanie.

 3. Ocena koni skokowych odbywa się w ruchu luzem i w skoku luzem. O ilości oddanych skoków i wysokości decyduje komisja.

 4. Ocena koni ujeżdżeniowych odbywa się w ruchu luzem.

 5. Dla obu roczników łącznie w poszczególnych kategoriach koni tj. ujeżdżeniowych i skokowych prowadzony będzie ranking na podstawie, którego wyłonieni zostaną :

 1. Mistrz Polski – Champion of Poland (oraz I wicemistrz i  II wicemistrz) w kategorii ujeżdzenie,

 2. Mistrz Polski – Champion of Poland (oraz I wicemistrz i  II wicemistrz) w kategorii skoki

 1. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i piąte miejsce otrzymują konie, które zdobyły największą liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów o wyższym miejscu decyduje wskazanie komisji.

 2. Zgłoszenia koni można dokonać za pośrednictwem formularza online pod adresem   https://www.intercarpathia.com/zg%C5%82oszenia

          Zgłoszenia koni przyjmowane są do 01 marca 2021 r.

 1. Potwierdzeniem uczestnictwa w Przeglądzie jest wniesienie opłaty wpisowej 
  w wysokości 350 zł oraz opłaty za boks w wysokości 100 zł (bez względu na czas pobytu, boksy są dostępne dla uczestników imprezy w okresie od piątku 5 marca do niedzieli 7 marca). Wpłaty należy dokonać w biurze imprezy.

 2. Organizator nie zapewnia żłobów ani wiader, siano

 3. Organizator Imprezy nie zwraca kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiada za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania Przeglądu.

 4. Z uwagi na sytuacje epidemiologiczną Covid-19, wydarzenie odbędzie się bez udziału publiczności. W hali mogą przebywać jedynie hodowcy, obsługa koni, właściciele koni oraz obsługa imprezy.

 5. Impreza będzie transmitowany na żywo przez Świat Koni i ClipMyHorse.tv online.

 6. Przedstawiciele Mediów  muszą uzyskać akredytację od Organizatora. Przez akredytację należy rozumieć  zezwolenie Organizatora na przebywanie na terenie imprezy, w celu sporządzenia relacji, reportażu lub sprawozdania z przeglądu, a także, na sporządzanie fotografii, rejestrowanie  wydarzenia na nośnikach audio lub audiowizualnych, albo przeprowadzenie wywiadu. Na terenie imprezy Przedstawiciele Mediów mogą przebywać tylko w  strefie wydzielonej dla dziennikarzy. Jesli takowa zostanie wydzielona. Organizator zastrzega sobie prawo autoryzacji materiałów sporządzonych przez media w czasie imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyznania akredytacji, na każdym etapie rejestracji, bez podawania uzasadnienia. Decyzja organizatora w tej sprawie jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagród w poszczególnych kategoriach.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia Intercarpathia Poland Championship bez podawania przyczyny.

 9.  Kontakt w sprawach organizacyjnych:

 1. mailowo: subcarpathiahorses@gmail.com

 2. telefonicznie: Ula Pekaniec tel. +48 512 318 949